Zalogowany jako: Gość     Strona WFOŚ
Panel logowania
Użytkownik:
Hasło:


Zapomniałem hasła
...

Oświadczenie dot. informacji prasowej Polskiego Radia Szczecin z dnia 27 marca 2017 roku

   

W związku z informacją prasową Polskiego Radia Szczecin z dnia 27 marca 2017 roku, oświadczam co następuje:
  1. Wspomniane w artykule publikacje WFOŚiGW w Szczecinie mają na celu przedstawienie działalności Funduszu w okresie 2007 – 2016. Publikacje zawarte są w czterech tomach (około 1600 stron), z których trzy tomy obejmują zbiór kwartalnika „Naturalnie”, wydawanego przez WFOŚiGW w Szczecinie, natomiast czwarty tom zawiera informacje o inwestycjach realizowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie oraz środków unijnych.
  2. Beneficjentami dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW w Szczecinie byli przedstawiciele miast, gmin i powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz szeregu instytucji samorządowych stąd widnieją oni na opublikowanych zdjęciach. Wśród beneficjentów w wymienianym okresie było również Polskie Radio Szczecin.
  3. Z uwagi na ówczesną rolę WFOŚiGW w Szczecinie jako Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko okres 2007-2016 był czasem wielu inwestycji środowiskowych. Dzięki aktywności i zaangażowaniu beneficjentów dofinansowania Fundusz stał się liderem inwestycji środowiskowych w Polsce.
  4. Zamieszczenie zdjęć Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie jest związane tylko i wyłącznie z faktem, iż był on autorem szeregu publikacji w kwartalniku „Naturalnie” oraz jako Prezes instytucji był obecny przy podpisywaniu umów, porozumień i projektów z beneficjentami dofinansowania, którym towarzyszyli fotoreporterzy.
  5. Każdy artykuł opatrzony jest zdjęciem jego autora, pracownicy WFOŚiGW w Szczecinie będący autorami tekstów mają nieporównywalnie większą ilość swoich zdjęć, aniżeli cytowani przez Polskie Radio Szczecin osoby: Stanisław Gawłowski i Olgierd Geblewicz.
  6. Widniejący na zdjęciach Stanisław Gawłowski był we wspomnianym okresie Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska i wspierał wszelkie działania proekologiczne, natomiast Olgierd Geblewicz był beneficjentem dofinansowania udzielonego przez Fundusz. Wspomniane osoby znalazły się w publikacjach nie z powodu bycia politykami Platformy Obywatelskiej, a z uwagi na zajmowane wówczas stanowiska na szczeblach administracji rządowej i samorządowej.
  7. Wydruk wszystkich publikacji poprzedzony był postępowaniem przetargowym do którego przystąpiło kilku wykonawców.
...