Zalogowany jako: Gość     Strona WFOŚ
Panel logowania
Użytkownik:
Hasło:


Zapomniałem hasła
...

Program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby

   

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdziła zmieniony Regulamin udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.
Zasadnicze zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego regulaminu dotyczyły:
  1. Włączono właścicieli lokali mieszkalnych i najemców lokali komunalnych do grona osób uprawnionych do skorzystania z pożyczki na wymianę kotła węglowego na źródło ciepła oparte o OZE lub kondensacyjny kocioł gazowy w ramach linii A1.
  2. Wprowadzono do regulaminu zmiany umożliwiające skorzystanie ze wsparcia w ramach linii A3 dla wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego niezależnie od rodzaju tytułu do zamieszkiwanej nieruchomości mieszkalnej.
  3. Wprowadzono zmiany do linii A4 – usuwanie i utylizacja azbestu pozwalające na ubieganie się o pożyczkę na demontaż, utylizację, zakup i montaż nowego pokrycia dachowego również na budynki gospodarcze.
  4. Wprowadzono zmianę do wytycznych technicznych (załącznik nr 5) dla linii A2 – wykorzystanie OZE do produkcji elektryczności polegającą na zwiększeniu gradacji wysokości kosztów kwalifikowanych i wprowadzając maksymalny koszt kwalifikowany dla najmniejszych instalacji.
W programie występuje 7 linii pożyczkowych w dwóch grupach łącznie:
Grupa A – inwestycje z zakresu ochrony powietrza
Grupa B – inwestycje z zakresu ochrony wód i gleby
Szczegółowy opis programu znajduje się tutaj
Program pożyczek kierowany jest do mieszkańców, posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe w Województwie Zachodniopomorskim. Nabór wniosków
rozpocznie się w dniu 16 stycznia 2017
r. i ma charakter ciągły (aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zadania).
 
Celem złożenia wniosku o dofinansowanie (wyłącznie) należy zarejestrować się w systemie rezerwacji wizyt i umówić spotkanie w dogodnym terminie w jednym z trzech punktów obsługi w Koszalinie, Szczecinie lub Szczecinku.
Konsultacje i porady dotyczące realizacji programu nie wymagają rejestracji w systemie wizyt.
...