Zalogowany jako: Gość     Strona WFOŚ
Panel logowania
Użytkownik:
Hasło:


Zapomniałem hasła
...

Indywidualne konsultacje dla Wnioskodawców planujących wziąć udział w konkursie nr RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO2/17

   

Indywidualne konsultacje dla Wnioskodawców planujących wziąć udział  w konkursie nr RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO2/17 w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Instytucja Pośrednicząca w RPO WZ 2014-2020 zaprasza potencjalnych Wnioskodawców na konsultacje w dniach od 27.02.2017r. do 03.03.2017r. w godzinach 08.00-15.00 w Biurach WFOŚiGW ds. RPO WZ 2014-2020:
- w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 32U/5 (dla Wnioskodawców z regionu Szczecina)
- w Koszalinie przy ul. Kościuszki 33 (dla Wnioskodawców z regionu Koszalina)

Warunkiem udziału w indywidualnych konsultacjach jest  wcześniejsza rejestracja telefoniczna wizyty pod numerem telefonu: 91 44 10 300.
Zapisy na indywidualne konsultacje trwają do 24 lutego br.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

...