Zalogowany jako: Gość     Strona WFOŚ
Panel logowania
Użytkownik:
Hasło:


Zapomniałem hasła
...

23 szczecińskie szkoły, przedszkola i jednostki pomocy społecznej będą zasilane zieloną energią

   

Prawie 5,7 mln zł dofinansowania z RPO WZ 2014-2020 uzyskał projekt „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap II”. Dzięki temu na dachach 23 szczecińskich budynków zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Umowę dofinansowania – 7 lutego br. - podpisali: Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Michał Przepiera – Wiceprezydent Szczecina
 
Prawie 2,5 tysiąca paneli PV o mocy 280kWp każdy, które pozwolą na produkcję prądu z energii słonecznej, zostaną zamontowane na dachach 11 szkół, 10 jednostek pomocy społecznej oraz 2 przedszkoli. Łączna moc instalacji to prawie 685kWp. Roczna produkcja energii z nowych instalacji jest zaplanowana na poziomie ponad 665MWhe. Pozwoli ona na pokrycie prawie 60% zapotrzebowania tych budynków na energię elektryczną. Efekt ekologiczny inwestycji to redukcja emisji do atmosfery dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i pyłów o prawie 535 ton rocznie.
 
Podpisana umowa dotyczy dofinansowania drugiego etapu realizacji projektu. W ramach pierwszego panele fotowoltaiczne zostały założone na dachach m.in. Szczecińskiego Domu Sportu, a także Domów Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej, Broniewskiego i Romera.
 
Inwestycja, warta łącznie prawie 6,7 mln zł, będzie realizowana w ramach działania 2.10 – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. Unijne dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dla którego WFOŚiGW w Szczecinie jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie osi środowiskowych, w tym osi II – Gospodarka niskoemisyjna.

...