Zalogowany jako: Gość     Strona WFOŚ
Panel logowania
Użytkownik:
Hasło:


Zapomniałem hasła
...

Jak ograniczyć emisję dwutlenku węgla? – warsztaty dla mieszkańców Tychowa

   

W dniu 2 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Tychowie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla mieszkańców miasta i gminy nt. sposobów ograniczenia emisji dwutlenku węgla w zabudowie jednorodzinnej
 
Spotkanie było wynikiem wcześniejszych konsultacji z władzami gminy reprezentowanymi przez pana Roberta Falanę – Burmistrza Tychowa i pana Jacka Rudzińskiego – Zastępcę Burmistrza Tychowa, którzy zgłosili do WFOŚiGW w Szczecinie potrzebę poszerzenia świadomości ekologicznej w zakresie poszanowania energii  i gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy.
 
Szkolenie przeprowadził Wojciech Butrym – doradca energetyczny Funduszu, który wskazał mieszkańcom  alternatywne rozwiązania grzewcze w stosunku  do tradycyjnych kotłów na paliwo stałe. Podczas szkolenia omówiono instalacje grzewcze zasilane pompami ciepła, kotłami na biomasę oraz kotłami gazowymi kondensacyjnymi. Doradca energetyczny przedstawił również możliwości dofinansowania tych zadań przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

...