Zalogowany jako: Gość     Strona WFOŚ
Panel logowania
Użytkownik:
Hasło:


Zapomniałem hasła
...

Zapraszamy do lektury nowego biuletynu Naturalnie

   

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie będzie Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Fundusz będzie odpowiadał za rozdysponowanie unijnych środków w ramach trzech Osi Priorytetowych: II – Gospodarka niskoemisyjna, III – Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz IV – Naturalne otoczenie człowieka
Wsparcie zostanie przeznaczone między innymi na termomodernizację budynków, promowanie Odnawialnych Źródeł Energii czy sprzęt dla służb, służący minimalizowaniu ryzyka zagrożeń. WFOŚiGW w Szczecinie w ostatnim kwartale tego roku ogłosi pierwsze konkursy w ramach RPO WZ. Jak można starać się o środki – dowiecie się Państwo z najnowszego wydania Biuletynu Naturalnie.
 
Fundusz konsekwentnie wspiera usuwanie barszczu Sosnowskiego. Na 2015 rok zarezerwowano na ten cel 300 tysięcy złotych. Wnioski złożyły samorządy z różnych części województwa, a wszystko po to, by – dzięki dotacjom z WFOŚiGW – przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się szkodliwej rośliny. O działaniach, podejmowanych przez Fundusz na rzecz usuwania pochodzącego z Kaukazu barszczu – mogą Państwo przeczytać na łamach Naturalnie.
 
W najnowszym numerze piszemy także między innymi: o zmianach w programach Prosument i Kawka, a także wsparciu, jakiego WFOŚiGW w Szczecinie udziela policji, straży pożarnej i Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Oprócz tego można dowiedzieć się, w jaki sposób na terenie nadleśnictwa Borne Sulinowo dawne tereny wojskowe są rekultywowane na cele przyrodnicze, a także wrócić pamięcią do wspieranych przez Fundusz wydarzeń: EKOPIKNIKu: „Ekologiczne i bezpieczne zachowania na wodzie” oraz Jarmarku Jakubowego.
 
Życzę miłej lektury, a po bieżące aktualności zapraszam na stronę internetową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: www.wfos.szczecin.pl
 
Jacek Chrzanowski
Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Szczecinie
...