Zalogowany jako: Gość     Strona WFOŚ
Panel logowania
Użytkownik:
Hasło:


Zapomniałem hasła
...

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – uczestnikiem II Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu

   

Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie- wziął udział w drugiej edycji Międzynarodowego Forum Ekologicznego, które odbyło się w Kołobrzegu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie był Partnerem Merytorycznym Forum, które w tym roku odbywało się pod hasłem: „Równoważymy rozwój”

Forum rozpoczęło się od uroczystego wkopania drzewka – klonu palmowego – na zieleńcu przed hotelem, a także od ceremonii otwarcia. Podczas niej Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie zwrócił uwagę na dobrą współpracę między Narodowym, a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: - Dzięki konsekwentnej współpracy NFOŚiGW i Wojewódzkich Funduszy powstał skuteczny system finansowania inwestycji w ochronie środowiska – mówił Prezes Jacek Chrzanowski.

Podczas Debaty Inauguracyjnej oraz konferencji prasowej zwrócił uwagę na bardzo dobre warunki rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Pomorzu Zachodnim. – Mamy farmy wiatrowe, biogazownie, elektrownie geotermalne. 30% zielonej energii w Polsce jest produkowana w województwie zachodniopomorskim – zaznaczył Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie i dodał, że Fundusz w ramach I edycji Programu PROSUMENT wydał 22 miliony złotych na inwestycje w OZE. – W drugiej edycji mamy do dyspozycji 50 mln zł. Pozwoli to na realizację 1500 projektów związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii – mówił Prezes Jacek Chrzanowski.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Forum była uroczysta Gala, podczas której Prezes Jacek Chrzanowski odebrał nagrodę dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który jest Partnerem Merytorycznym II Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu.

W programie Forum były panele tematyczne, podzielone na cztery grupy: OZE i Energetyka, Gospodarka wodna, Gospodarka odpadami oraz Nowoczesna edukacja ekologiczna. Podczas panelu OZE i energetyka prezentację, dotyczącą doświadczeń, związanych z wdrażaniem Programu Prosument, przedstawił Sebastian Kaczmarek - Dyrektor ds. Środków Krajowych WFOŚiGW w Szczecinie. Zaprezentował dane, dotyczące pierwszej edycji Programu, a także informacje na temat drugiej edycji Programu, który umożliwia finansowanie instalacji OZE.

Wydarzeniem towarzyszącym Forum były Targi EKO Kołobrzeg 2015. Przez trzy dni Forum działała EKO Strefa. W namiocie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie najmłodsi mogli wziąć udział w ekologicznych konkursach. W części wystawienniczej działał punkt 17Funduszy.pl, w którym można było zdobyć kompleksowe informacje na temat zasad finansowania projektów ekologicznych w Narodowym oraz wszystkich Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W drugiej edycji Międzynarodowego Forum Ekologicznego wzięło udział ponad 600 osób - m. in. przedstawicieli samorządów, naukowców oraz ekspertów z Polski i zagranicy.

...