Zalogowany jako: Gość     Strona WFOŚ
Panel logowania
Użytkownik:
Hasło:


Zapomniałem hasła
...

Nabór wniosków w ramach programu NFOŚiGW pt. "KAWKA III"

   

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w ramach programu  „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. KAWKA III".


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza:

NABÓR WNIOSKÓW

w ramach programu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. KAWKA III

Wnioski należy składać do 31 października 2015 roku.


Dofinansowanie adresowane jest do:
  • jednostek samorządu terytorialnego(w przypadku j.s.t. ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne oraz inne wskazane w POP)
  • podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną z województwa zachodniopomorskiego(gdzie ostatecznym odbiorcą korzyści będą wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty, które zamienią przestarzałe systemy ogrzewania na ekologiczne ciepło systemowe i podłączą się do sieci ciepłowniczych).
Rodzaje przedsięwzięć:
  • likwidacja lokalnych źródeł ciepła
  • rozbudowa sieci ciepłowniczej
  • zastosowanie kolektorów słonecznych
Szczegóły naboru wniosków określa Regulamin.

Pliki do pobrania:
...