Zalogowany jako: Gość     Strona WFOŚ
Panel logowania
Użytkownik:
Hasło:


Zapomniałem hasła
...

Cztery miliony złotych z NFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego

   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdzieli między jednostki samorządu terytorialnego pieniądze na zwalczanie barszczu Sosnowskiego. Zarząd NFOŚiGW zadecydował o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego: „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej  Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”

Narodowy Fundusz rozdzieli w ramach tego konkursu 12,3 miliona złotych, z czego 11,1 miliona złotych w formie dotacji oraz 1,2 miliona złotych w formie pożyczek. Konkurs pozwoli na sfinansowanie działań, mających na celu likwidację barszczu Sosnowskiego. Na usuwanie szkodliwej rośliny zostaną przeznaczone 4 miliony złotych w formie dotacji.

Dofinansowanie zostanie przyznane na następujących warunkach:
- Koszt przedsięwzięcia zamknie się w granicach 300 tysięcy złotych – 2 miliony złotych;
- Dotacja z NFOŚiGW wyniesie maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych;
- Uzupełnienie wkładu własnego w formie pożyczki może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.

Z dotacji mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, które przedstawią dane z inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego na ich obszarze. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego na skuteczne usuwanie stanowisk barszczu oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się rośliny na nowe tereny.

Wioski o udzielenie wsparcia na usuwanie barszczu będzie można składać między 17.08.2015, a 30.09.2015, za pomocą generatora wniosków, zgodnie z Regulaminem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,689,nowe-fundusze-na-zwalczanie-barszczu-sosnowskiego.html
...